10401606-whatman混合纤维素酯膜 孔径0.45um直径25mm 10401606

 • 型号 10401606
 • 品牌 沃特曼
 • 【简单介绍】

  whatman混合纤维素酯膜 孔径0.45um直径25mm 10401606GE Whatman沃特曼10401606混合纤维素膜ME25无网格0.45um 25mm,Whatman混合纤维素酯膜由硝酸纤维素膜(NC)和醋酸纤维素(CA)混合制成,它比纯硝酸纤维素膜具有更好的平整性和均匀性,为检测颗粒物和微生物提供了更好的颜色对比,减少了眼睛疲劳。ME型混合纤维滤膜比WME型混合纤维素膜具有更低的

   

  普通  
  爆裂强度 >10 psi
  重量 4.3-5.0 mg/cm平方
  zui高操作温度 130℃
  孔率 74-77%
  蒸汽高压灭菌
  抗溶剂 中等
  蛋白吸附率 中等

  产品选择-混合纤维素酯膜

  膜型号 孔径(um) 厚度(um) 水流速 空气流速△p=3mbar(bar)(s/100ml) 起泡点(psi) 起泡点(bar)
  WME混合纤维素酯膜 140
  ME混合纤维素酯膜            
  ME 24 0.2 135 20 53.65 3.7
  ME 25 0.45 145 12.5 40.6 2.8
  ME 26 0.6 135 48 21 27.55 1.9
  ME 27 0.8 140 2.8 11.6 18.85 1.3
  ME 28 1.2 140 2 9.3 11.6 0.8
  ME 29 3 150 1.2 6.7 10.15 0.7

  订货信息-混合纤维素酯膜(大张卷膜)

  目录 孔径(um) 颜色 描述 数量/包
  10401605 0.45 白色 ME25 0.45um 300mm*100m(宽*长) 1
  10409702 0.45 黑色 ME25/3 0.45um 300mm*100m(宽*长)  

  GE Whatman沃特曼10401606混合纤维素膜ME25无网格0.45um 25mm订购信息:

  尺寸(mm)  孔径(mm) 目录号    描述                                数量/包

  ME系列–ME24,平坦无网格

  25          0.2       10401706  平滑                               100pk

  47          0.2       10401712  平滑                               100pk

  47          0.2       10401770  平滑,(已灭菌,无菌包装)            100pk

  50          0.2       10401714  平滑                               100pk

  50          0.2       10401772  平滑,(已灭菌,无菌包装)            100pk

  100         0.2       10401721  平滑                               50pk

  110         0.2       10401726  平滑                               50pk

  142         0.2       10401731  平滑                               25pk

  ME系列–ME25,平坦无网格

  25          0.45      10401606  平滑                               100pk

  47          0.45      10401612  平滑                               100pk

  47          0.45      10401670  平滑,(已灭绝,无菌包装)            100pk

  50          0.45      10401614  平滑                               100pk

  50          0.45      10401662  无衬纸                             100pk

  50          0.45      10401672  平滑,(已灭绝,无菌包装)           100pk

  90          0.45      10401618  平滑                               50pk

  100         0.45      10401621  平滑                               50pk

  110         0.45      10401626  平滑                               50pk

  142         0.45      10401631  平滑                               25pk

  ME系列–ME26,平坦无网格

  25          0.6       10401506  平滑                               100pk

  47          0.6       10401512  平滑                               100pk

  50          0.6       10401514  平滑                               100pk

  ME系列–ME27,平坦无网格

  25          0.8       10400906  平滑                               100pk

  37          0.8       10400909  平滑                               100pk

  47          0.8       10400912  平滑                               100pk

  50          0.8       10400914  平滑                               100pk

  100         0.8       10400921  平滑                               50pk

  ME系列–ME28,平坦无网格

  25         1.2        10400806  平滑                               100pk

  47         1.2        10400812  平滑                               100pk

  50         1.2        10400814  平滑                               100pk

  100        1.2        10400821  平滑                               50pk

  ME系列–ME29,带网格

  25         3          10400706  平滑                               100pk

  47         3          10400712  平滑                               100pk

  50         3          10400714  平滑                               100pk

  50         3          10400772  平滑,(已灭绝,无菌包装)            100pk

  ME系列–ME24,带网格

  47         0.2         10406970  白色/黑色网格3.1mm,无菌            100pk

  50         0.2         10406972  白色/黑色网格3.1mm,无菌            100pk

  ME系列–ME25,带网格

  47         0.45        10406812  白色/黑色网格3.1mm                 100pk

  47         0.45        10407970  白色/黑色网格3.1mm,无菌            100pk

  47         0.45        10406871  白色/黑色网格3.1mm,无菌            1000pk

  47         0.45        10406512  白色/黑色网格5mm                   100pk

  47         0.45        10409770  黑色/白色网格3.1mm,无菌            100pk

  47         0.45        10409771  黑色/白色网格3.1mm,无菌            1000pk

  47         0.45        10409414  绿色/黑色网格3.1mm                 1000pk

  50         0.45        10406814  白色/黑色网格3.1mm                 100pk

  50         0.45        10406862  白色/黑色网格3.1mm,无衬纸          100pk

  50         0.45        10406514  白色/黑色网格5mm                   100pk

  50         0.45        10406572  白色/黑色网格5mm,无菌               100pk

  50         0.45        10406562  白色/黑色网格5mm,无衬纸            100pk

  50         0.45        10409714  白色/黑色网格3.1mm                 100pk

  50         0.45        10409772  白色/黑色网格3.1mm,无菌            100pk

  50         0.45        10409462  绿色/黑色网格5mm,无衬纸            100pk

  47         0.45        10406800  精品膜系列,白色/黑网格3.1mm 无菌    100pk

  50         0.45        10406801  精品膜系列,白色/黑网格3.1mm 无菌    100pk

  50         0.45        10406802  精品膜系列,白色/黑网格3.1mm 无菌    400pk

  47         0.45        10406803  精品膜系列,白色/黑网格3.1mm 无菌    400pk

  ME系列–ME26,带网格

  50         0.6         10409814  黑色/白色网格grid 3.1mm            100pk

  ME系列–ME27,带网格

  47         0.8         10408970  白色/黑色网格3.1mm,无菌            100pk

  47         0.8         10409970  白色/黑色网格3.1mm with pad,无菌   100pk

  47         0.8         10409270  黑色/白色网格3.1mm,无菌            100pk

  50         0.8         10405672  绿色/黑色网格3.1mm,无菌            100pk

  ME系列–ME28,带网格

  50         1.2         10408472  绿色/黑色网格3.1mm,无菌            100pk

  WME系列–带网格

  25         0.45        7141-002  白色/黑色网格3.1mm                  100pk

  25         0.8         7148-002  白色/黑色网格3.1mm                  100pk

  47         0.45        7140-104  光滑,无菌                          100pk

  47         0.2         7187-114  白色/黑色网格3.1mm                  100pk

  47         0.45        7141-004  白色/黑色网格3.1mm                  100pk

  47         0.45        7141-104  白色/黑色网格3.1mm,无菌            100pk

  47         0.45        7141-114  白色/黑色网格3.1mm,无菌,无垫片     100pk

  47         0.45        7141-124  白色/黑色网格3.1mm,无菌            200pk

  47         0.45        7141-154  白色/黑色网格3.1mm,无菌,无垫片     1000pk

  47         0.45        7141-204  白色/黑色网格3.1mm,高压无菌包,无菌 100pk

  47         0.45        7153-104  黑色/白色网格3.1mm,无菌            100pk