Whatman Partisil™ 高效液相色谱柱™ 填料

 • 型号
 • 品牌 沃特曼
 • 【简单介绍】

  Whatman Partisil™ 高效液相色谱柱™ 填料是一种高质量的中性硅胶,表面积大,可供二种大小的颗粒(5um/10um)的预装柱或柱填料,不同的结合相适用于反相和离子交换层析。

  介质  颗粒大小 包装大小 目录号
  Partisil 5 Silica 5um 10g 4115-010
  Partisil 10 Silica 5um 10g 4138-010
  Partisil 10 ODS3 10um 10g 4116-010
  Partisil 10 ODS2 10um 10g 4128-010
  Partisil 10 ODS 10um 10g 4124-010
  Partisil 10 SAX 10um 10g 4126-010
  Partisil 10 SCX 10um 10g 4127-010