AV125UORG-GE whatman Autovial 12非针头式滤器PTFE膜0.45um

 • 型号 AV125UORG
 • 品牌 沃特曼
 • 【简单介绍】

  GE whatman Autovial 12非针头式滤器PTFE膜0.45um,Autovial 12非针头式滤器,含玻璃纤维预过滤层,0.45μm,PTFE过滤介质.

  Autovial 12非针头式滤器,含玻璃纤维预过滤层,0.45μm,PTFE过滤介质.

  •     一体化装置省时,不用安装,方便操作
  •     可选过滤介质,应用于不同样品
  •     有害样品的理想选择,一体化设计避免了滤器突然脱离的风险
  •     内置排气设计,zui大化样品回收
  •     可选无菌包装以维持样品完整性
  •     预滤器设计可用于高难度过滤样品(Autovial 5中不含预过滤层,Autovial 12可选预滤器)
  •     可选玻璃纤维或聚丙烯预滤器

  GE whatman Autovial 12非针头式滤器PTFE膜0.45um详细介绍:

  Autovial 非针头式滤器是一种预装的滤器,用于除去样品中的微粒。它采用简单、一次性的装置代替了注射器和过滤器的组合。

  Autovial滤器由2部分组成:一个逐层过滤筒和一个活塞。成熟设计的完整滤器、内置空气活塞和支撑物以保护嵌壁式Slip-luer头。它们的体积容量分别为5 ml和12 ml。

  Autovial可根据应用选择滤膜。在实际应用中,样品可以被注入5 ml或12 ml的过滤筒,推动活塞直到过滤筒底部,在活塞和样品之间有一个空气层。将Autovial的头部置于自动 加样器小瓶或容器口,推动活塞。过滤立即开始;而且,直到达到底部时,活塞处于压缩状态,由此过滤膜按zui大样本回收率清除空气。对于直接设备注射,将针头直接放置在Autovial slip-luer出口处。

  订购信息:

  AV115NPUAQU             AV5 0.45uM PVDF 50/PK

  AV115NPUNYL             AV5 0.45uM NYL 50/PK

  AV115NPUORG             AV5 0.45uM PTFE 50/PK

  AV125EAQU               AV12 0.2uM PVDF 50/PK

  AV125ENAO               AV12 0.2uM NYL 50/PK

  AV125EORG               AV12 0.2uM PTFE 50/PK 

  AV125EPP                AV12 0.2uM PP 50/PK

  AV125NPUAQU             AV12 0.45uM PVDF N/PRE 50/PK

  AV125NPUPSU             AV12 0.45UM PES N/PRE 50/PK

  AV125SAQU               AV12 0.2uM PVDF S 40/PK

  AV125SNAO               AV12 0.2uM NYL S 40/PK 

  AV125SORG               AV12 0.2uM PTFE S 40/PK

  AV125UCA                AV12 0.45uM CA 50/PK 

  AV125UGMF               AV12 0.45uM GMF 50/PK

  AV125UNAO               AV12 0.45uM NYL 50/PK

  AV125UORG               AV12 0.45uM PTFE 50/PK

  AV525BGMF               AV12 1.0uM GF/B 1000/PK

  AV525UAQU               AV12 0.45uM PVDF 1000/PK

  AV525UNAO               AV12 0.45uM NYL 1000/PK