8116-2750 8116-2250-whatmanCF6吸收垫8116-2750 8116-2250

 • 型号 8116-2750 8116-2250
 • 品牌 沃特曼
 • 【简单介绍】

  whatmanCF6吸收垫8116-2750 8116-2250GE WHATMAN CF6吸收垫27mm*50m:流速:65 s/4cm;包装:卷装;规格:27mm*5m;吸水量:136.3(mg/cm2)。
  8116-2750GE WHATMAN CF6吸收垫27mm*50m的详细资料:

  本品为过滤纸,能快速吸收液体;100%*植物纤维制成,用于样品垫或吸水垫。

  天然的亲水性确保膜材的快速润湿,稳定的吸水速率和*的样品爬速

  • 均一的样品吸收,检测结果的可重复性高
  • 材质均一,不会发生纤维脱落
  • 低非特异性结合,减少目标分析物的丢失,检测灵敏度高

  主要规格:20CM*30CM,可按实际尺寸提供单条或单张的定制。具体情况请。8116-2750 8116-2250-whatmanCF6吸收垫8116-2750 8116-2250

  产品名称 材质 厚度 吸水性
  H-1吸水垫 棉浆 0.72(MM) 745g/m2
  H-5076水垫 棉浆 0.7+-0.1 (mm) 740g/m2
  165吸水垫 100%纯纤维素 128mg/cm2 1676.4-1955.8(um)  161UL/cm2
  CF6 玻璃纤维和棉绒混合 

  1370um

  128mg/cm2
  CF7 100%棉花 1873um 198mg/cm2