60110-PALL 颇尔Supor-800聚醚砜过滤膜0.8UM孔径除菌过滤膜

 • 型号 60110
 • 品牌 颇尔
 • 【简单介绍】

  PALL 颇尔Supor-800聚醚砜过滤膜0.8UM孔径除菌过滤膜,减少过滤时间;极适用于生物制药和除菌过滤

  减少过滤时间;极适用于生物制药和除菌过滤

  PALL 颇尔Supor-800聚醚砜过滤膜0.8UM孔径除菌过滤膜

  特点:
  • 的流速和处理量提高了过滤速度。
  • 蛋白吸附低,兼容性好。
  • 高处理量节省时间和经费。
  • 产品经伽玛射线灭菌,可高温高压灭菌。

  ?订货信息:

  Part Number Description Pkg CN
  Supor 100 Membrane Disc Filters, 0.1 µm
  60309 25 mm, plain 100/pkg
  60310 47 mm, plain 100/pkg
  60311 90 mm, plain 100/pkg
  60312 142 mm, tabbed 25/pkg
  66551 142 mm, no tab 25/pkg
  60313 293 mm, tabbed 25/pkg
  66552 293 mm, no tab 25/pkg
  Supor 200 Membrane Disc Filters, 0.2 µm
  60298 13 mm, plain 100/pkg
  60300 25 mm, plain 100/pkg
  60301 47 mm, plain 100/pkg
  66234 47 mm, grid, individual sterile pack (S-Pack) 200/pkg
  60334 90 mm, plain 100/pkg
  66549 142 mm, no tab 25/pkg
  60305 142 mm, tabbed 25/pkg
  60307 293 mm, tabbed 25/pkg
  66550 293 mm, no tab 25/pkg
  Supor 450 Membrane Disc Filters, 0.45 µm
  60170 13 mm, plain 100/pkg
  60172 25 mm, plain 100/pkg
  60173 47 mm, plain 100/pkg
  61854 47 mm, grid 100/pkg
  60043 47 mm, grid, individual-gamma irradiated pack (S-pack) 200/pkg
  60174 50 mm, plain 100/pkg
  60206 90 mm, plain 100/pkg
  60177 142 mm, tabbed 25/pkg
  66553 142 mm, no tab 25/pkg
  60179 293 mm, tabbed 25/pkg
  66554 293 mm, no tab 25/pkg
  Supor 800 Membrane Disc Filters, 0.8 µm
  60109 25 mm, plain 100/pkg
  60110 47 mm, plain 100/pkg
  65472 47 mm, grid, sterile 200/pkg
  60112 90 mm, plain 100/pkg
  60114 142 mm, tabbed 25/pkg
  66555 142 mm, no tab 25/pkg
  60116 293 mm, tabbed 25/pkg
  66556 293 mm, no tab 25/pkg