10400914-GE Whatman沃特曼混合纤维素膜ME27无网格0.8um 50mm

 • 型号 10400914
 • 品牌 沃特曼
 • 【简单介绍】

  GE Whatman沃特曼混合纤维素膜ME27无网格0.8um 50mm,由硝酸纤维素膜(NC)和醋酸纤维素(CA)混合制成,它比纯硝酸纤维素膜具有更好的平整性和均匀性,为检测颗粒物和微生物提供了更好的颜色对比,减少了眼睛疲劳。ME型混合纤维滤膜比WME型混合纤维素膜具有更低的醋酸纤维素含量,生物相容性更佳。

  Whatman混合纤维素酯膜由硝酸纤维素膜(NC)和醋酸纤维素(CA)混合制成,它比纯硝酸纤维素膜具有更好的平整性和均匀性,为检测颗粒物和微生物提供了更好的颜色对比,减少了眼睛疲劳。ME型混合纤维滤膜比WME型混合纤维素膜具有更低的醋酸纤维素含量,生物相容性更佳。

  简化计数过程:在微生物菌落计数过程中,表面同菌落的颜色反差会使得计数过程更加简便。

  光滑或网格:许多微生物检测法以培养后的菌落计数作为定量标准。Whatman网格滤膜内有间隔3.1mm或者5mm的网格线。用特殊的无毒性的墨水,并且完全不含细菌生长的抑制剂。

  无菌膜:Whatman提供已包装好的无菌滤膜来提高操作效率,节省了大量时间,且无菌滤膜自带黑色或白色网格,方便菌落计数。

  GE Whatman沃特曼混合纤维素膜ME27无网格0.8um 50mm特征和优点:

  • 已消毒了的膜可供主要实验选择
  • 非常好的对比,方便颗粒检测
  • 网格没有毒性,也不会抑制细菌生长,保证样品的完整性
  • 黑色平滑或者黑色网格膜中混合了硝酸纤维素和醋酸纤维素
  • 膜提供了高的内表面积,适合吸附力更高的产品
  • 更高的灰尘负载力
  • 生物学惰性,良好的热稳定性
  • 不含表面活性剂,不会污染样品
  • 膜均匀的微孔结构提高了流速
  • 热稳定性

  Whatman黑色混酯膜中光滑型用于自动克隆计数,而网格型则用于人工计数。黑膜使的残留物或者细胞颜色和膜之间颜色有差异,从而不必对膜进行染色处理。

  应用

  Whatman混合纤维素膜在要求更高流速和更大过滤容量的应用中非常有效,包括了水溶液的澄清和消毒、分析和去除颗粒、空气监测和微生物分析,其他应用包括:

  • 水溶液的澄清或冷灭菌
  • 细胞学
  • 空气监测
  • HPLC样品制备(水相)
  • 病毒浓缩
  • 颗粒物分析
  • 生物检测
  • 食品微生物包括E.coli计数
  • 细菌生物学研究
  • 液体颗粒物计数或气溶胶观察
  • 酵母和霉菌

  技术参数-混合纤维素酯膜

  普通  
  爆裂强度 >10 psi
  重量 4.3-5.0 mg/cm平方
  zui高操作温度 130℃
  孔率 74-77%
  蒸汽高压灭菌
  抗溶剂 中等
  蛋白吸附率 中等

  产品选择-混合纤维素酯膜

  膜型号 孔径(um) 厚度(um) 水流速 空气流速△p=3mbar(bar)(s/100ml) 起泡点(psi) 起泡点(bar)
  WME混合纤维素酯膜 140
  ME混合纤维素酯膜            
  ME 24 0.2 135 20 53.65 3.7
  ME 25 0.45 145 12.5 40.6 2.8
  ME 26 0.6 135 48 21 27.55 1.9
  ME 27 0.8 140 2.8 11.6 18.85 1.3
  ME 28 1.2 140 2 9.3 11.6 0.8
  ME 29 3 150 1.2 6.7 10.15 0.7

  订货信息-混合纤维素酯膜(大张卷膜)

  目录 孔径(um) 颜色 描述 数量/包
  10401605 0.45 白色 ME25 0.45um 300mm*100m(宽*长) 1
  10409702 0.45 黑色 ME25/3 0.45um 300mm*100m(宽*长)  

  订购信息:

  尺寸(mm)  孔径(mm)  目录号          描述     数量/包

  ME系列–ME24,平坦无网格        ?

  25            0.2         10401706         平滑 100pk

  47            0.2         10401712         平滑 100pk

  47            0.2         10401770         平滑,(已灭菌,无菌包装) 100pk

  50            0.2         10401714         平滑 100pk

  50            0.2         10401772         平滑,(已灭菌,无菌包装) 100pk

  100            0.2         10401721         平滑 50pk

  110            0.2         10401726         平滑 50pk

  142            0.2         10401731        ? 平滑 25pk

  ME系列–ME25,平坦无网格

  25            0.45         10401606         平滑 100pk

  47            0.45         10401612         平滑 100pk

  47            0.45         10401670         平滑,(已灭绝,无菌包装) 100pk

  50            0.45         10401614         平滑 100pk

  50            0.45         10401662         无衬纸 100pk

  50            0.45         10401672         平滑,(已灭绝,无菌包装) 100pk

  90            0.45         10401618         平?滑 50pk

  100            0.45         10401621         平滑 50pk

  110            0.45         10401626         平滑 50pk

  142            0.45         10401631         平滑 25pk

  ME系列–ME26,平坦无网格

  25            0.6         10401506         平滑 100pk

  47            0.6         10401512         平滑 100pk

  50            0.6         10401514         平滑 100pk

  ME系列–ME27,平坦无网格

  25            0.8         10400906         平滑 100pk

  37            0.8         10400909         ?平滑 100pk

  47            0.8         10400912         平滑 100pk

  50            0.8         10400914         平滑 100pk

  100            0.8         10400921         平滑 50pk

  ME系列–ME28,平坦无网格

  25            1.2         10400806         平滑 100pk

  47            1.2         10400812         平滑 100pk

  50            1.2         10400814         平滑 100pk

  100            1.2         10400821         平滑 50pk

  ME系列–ME29,带网格

  25            3         10400706         平滑 100pk

  47            3         10400712         平滑 100pk

  50            3         10400714         平滑 100pk

  50            3         10400772         平滑,(已灭绝,无菌包装) 100pk

  ME系列–ME24,带网格

  47            0.2         10406970         白色/黑色网格3.1mm,无菌 100pk

  50            0.2         10406972         白色/黑色网格3.1mm,无菌 100pk

  ME系列–ME25,带网格

  47            0.45         10406812         白色/黑色网格3.1mm 100pk

  47            0.45         10407970         白色/黑色网格3.1mm,无菌 100pk

  47            0.45         10406871         白色/黑色网格3.1mm,无菌 1000pk

  47            0.45         10406512         白色/黑色网格5mm 100pk

  47            0.45         10409770         黑色/白色网格3.1mm,无菌 100pk

  47            0.45         10409771         黑色/白色网格3.1mm,无菌 1000pk

  47            0.45         10409414         绿色/黑色网格3.1mm 1000pk

  50            0.45         10406814         白色/黑色网格3.1mm 100pk

  50            0.45         10406862         ?白色/黑色网格3.1mm,无衬纸 100pk

  50            0.45         10406514         白色/黑色网格5mm 100pk

  50            0.45         10406572         白色/黑色网格5mm,无菌 100pk

  50            0.45         10406562         白色/黑色网格5mm,无衬纸 100pk

  50            ?0.45         10409714         白色/黑色网格3.1mm 100pk

  50            0.45         10409772         白色/黑色网格3.1mm,无菌 100pk

  50            0.45         10409462         绿色/黑色网格5mm,无衬纸 100pk

  47            0.45         10406800         精品膜系列,白色/黑网格3.1mm 无菌 100pk

  50            0.45         10406801         精品膜系列,白色/黑网格3.1mm 无菌 100pk

  50            0.45         10406802         精品膜系列,白色/黑网格3.1mm 无菌 400pk

  47            0.45         10406803         精品膜系列,白色/黑网格3.1mm 无菌 400pk

  ME系列–ME26,带网格

  50            0.6         10409814         黑色/白色网格grid 3.1mm 100pk

  ME系列–ME27,带网格

  47            0.8         10408970         白色/黑色网格3.1mm,无菌 100pk

  47            0.8         10409970         白色/黑色网格3.1mm with pad,无菌 100pk

  47            0.8         10409270         黑色/白色网格3.1mm,无菌 100pk

  50            0.8         10405672         绿色/黑色网格3.1mm,无菌 100pk

  ME系列–ME28,带网格

  50            1.2         10408472         绿色/黑色网格3.1mm,无菌 100pk

  WME系列–带网格

  25            0.45        7141-002         白色/黑色网格3.1mm 100pk

  25            0.8         7148-002         白色/黑色网格3.1mm 100pk        

  47            0.45        7140-104         光滑,无菌 100pk

  47            0.2         7187-114         白色/黑色网格3.1mm 100pk

  47            0.45        7141-004         白色/黑色网格3.1mm 100pk

  47            0.45        7141-104         白色/黑色网格3.1mm,无菌 100pk

  47            0.45        7141-114         白色/黑色网格3.1mm,无菌,无垫片 100pk

  47            0.45        7141-124         白色/黑色网格3.1mm,无菌 200pk

  47            0.45        7141-154         白色/黑色网格3.1mm,无菌,无垫片 1000pk

  47            0.45        7141-204         白色/黑色网格3.1mm,高压无菌包,无菌 100pk

  47            0.45        7153-104         黑色/白色网格3.1mm,无菌 100pk