PALL除菌过滤膜

 • 型号
 • 品牌 颇尔
 • 【简单介绍】

  PALL除菌过滤膜,减少过滤时间;极适用于生物﹑制药和除菌过滤 。
  1.的流速和处理量提高了过滤速度。
  2.蛋白吸附低﹑兼容性好。
  3.高处理量节省时间和经费。
  4.产品经伽玛射线灭菌,可高温高压灭菌。

  美国PALL Supor除菌过滤膜
  特点: 
  减少过滤时间;极适用于生物﹑制药和除菌过滤 
  1.的流速和处理量提高了过滤速度。 
  2.蛋白吸附低﹑兼容性好。 
  3.高处理量节省时间和经费。 
  4.产品经伽玛射线灭菌,可高温高压灭菌。 
  产品特性 
  过滤介质:亲水性聚醚砜 
  孔径:0.1,0.2,0.45,0.8μm 
  直径:13至293μm 
  标准水过滤速度 
  mL/min/cm210psig 
  0.1μm:5 
  0.2μm:22 
  0.45μm:44 
  0.8μm:100 
  zui大操作温度 – 水 
  100℃ 
  溶出物 – 沸水 
  <1% 
  起泡点 – 水 
  0.1μm : 100psi 
  0.2μm : 46psi 
  0.45μm : 30psi 
  0.8μm : 16psi 
  生物安全性: 
  通过USPClass六级塑料(121℃)测试。 
  灭菌方法 
  非灭菌包装;可高温高压灭菌。 
  应用 
  1.适于生物﹑制药和除菌过滤。 
  2.提供用于微生物分析的灭菌包装。

  配套产品 
  镊子 
  可换膜滤器 
  真空泵 
  蠕动泵 

  订购信息

  Supor过滤膜片  

  60109 SUPOR膜, 0.8um, 25MM, 100/PK
  60110 SUPOR膜, 0.8um,47MM, 100/PK
  60112 SUPOR膜, 0.8um, 90MM ,100/PK
  60114 SUPOR膜, 0.8um,142MM W/TAB 25/PK
  60116 SUPOR膜, 0.8um, 293MM W/TAB 25/PK
  60170 SUPOR膜, 0.45um, 13MM 100/PK
  60172 SUPOR膜, 0.45um, 25MM 100/PK
  60173 SUPOR膜, 0.45um,47MM 100/PK
  60174 SUPOR膜, 0.45um, 50MM 100/PK
  60177 SUPOR膜, 0.45um,142MM W/TAB 25/PK
  60179 SUPOR膜, 0.45um, 293MM W/TAB 25/PK
  60206 SUPOR膜, 0.45um, 90MM 100/PK
  60298 SUPOR膜, 0.2um, 13MM 100/PK
  60300 SUPOR膜, 0.2um, 25MM 100/PK
  60301 SUPOR膜, 0.2um,47MM PLAIN 100/PK
  60305 SUPOR膜, 0.2um, 142MM W/TAB 25/PK
  60307 SUPOR膜, 0.2um, 293MM W/TAB 25/PK
  60309 SUPOR膜, 0.1um, 25MM 100/PK
  60310 SUPOR膜, 0.1um,  47MM 100/PK
  60311 SUPOR膜, 0.1um,  90MM 100/PK
  60312 SUPOR膜, 0.1um, 142MM W/TAB 25/PK
  60313 SUPOR膜, 0.1um, 293MM W/TAB 25/PK