Urea尿素;合肥供应Urea尿素

上海金畔生物科技有限公司供应Urea尿素;合肥供应Urea尿素量大优惠,咨询 :

Urea尿素;合肥供应Urea尿素

上海金畔生物科技有限公司供应Urea尿素;合肥供应Urea尿素量大优惠,咨询 :         2743691513

说明:用于蛋白质变性,作为不溶或变性蛋白质的温和溶剂;与
             6M盐酸胍以及DTT一起能使变性样品中的蛋白质复性。
别名:Carbamide;Carbonyldiamide
分子式:CH4N2O     分子量:60.06
CAS#:57-13-6
外观:白色针状结晶
特性:溶解性:溶于水,20℃参考浓度8M。
            纯度(%):≥99.5     熔点:132-135℃         
              R:36/37/38            S:36/37/39
储存条件:室温干燥保存