iFluor 800 山羊抗小鼠 IgG (H+L) *交叉吸附* 货号:48002-AAT Bioquest荧光染料

上海金畔生物科技有限公司代理AAT Bioquest荧光染料全线产品,欢迎访问AAT Bioquest荧光染料官网了解更多信息。

  • 产品名称:iFluor 800 山羊抗小鼠 IgG (H+L) *交叉吸附*
  • 产品货号:48002
  • 产品品牌:AAT Bioquest

简单介绍

产品描述