iFluor 810 山羊抗兔 IgG (H+L) 货号:48055-AAT Bioquest荧光染料

上海金畔生物科技有限公司代理AAT Bioquest荧光染料全线产品,欢迎访问AAT Bioquest荧光染料官网了解更多信息。

  • 产品名称:iFluor 810 山羊抗兔 IgG (H+L)
  • 产品货号:48055
  • 产品品牌:AAT Bioquest

简单介绍

产品描述